Henk Petermeijer (Delft 1947)  studeerde Beeldende Vorming aan de lerarenopleiding. Tot aan zijn pensioen werkte hij als leraar aan een middelbare school en maakte daarbij beeldend werk. Nu werkt hij als beeldend kunstenaar en geeft daarbij creatieve lessen aan volwassenen. Beeldend bezig zijn is niet zijn vak, maar zijn passie, een innerlijke gedrevenheid om te creëren.      
Hij maakt beelden en grafisch werk naar waarnemingen, die bij hem gevoelens oproepen. De mens en menselijke relaties vormen vaak het thema en lopen als een rode draad door zijn werk. Door middel van de vormen verhoudingen en verbeelding kan hij uiting geven aan de emoties en fantasieën, die waarnemingen bij hem teweegbrengen. De emoties en stemmingen, die hij in de geabstraheerde beelden tot uitdrukking wil brengen, worden versterkt door weg te laten en accenten te leggen op wat er overblijft. Hij zoekt daarbij naar eenvoud.
In het grafische werk zoekt hij  het spanningsveld tussen de realiteit en fantasie. Hierbij is de beschouwer belangrijk en hij hoopt deze bij het werk te betrekken. Door een combinatie van druktechniek en schilderwerk geeft hij uitging aan zijn ideeën.